Питання до тесту:

Унаслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські права?

Варіанти відповідей на тест:
  • оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

  • підписання Миколою ІІ «Маніфесту...» від 17 жовтня 1905 р.

  • оприлюднення Емського указу 1876 р.

  • підписання Олександром ІІ «Маніфесту...» від 19 лютого 1861 р.