Питання до тесту:

Який за загальним правилом є юридичний наслідок спливу строку позовної давності ?

Варіанти відповідей на тест:
  • особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення, сплив позовної давності при застосуванні якої заявлено стороною у спорі не є підставою для відмови в позові

  • особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності . Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення

  • особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення, сплив позовної давності при застосуванні якої заявлено стороною у спорі є підставою для відмови в позові