Питання до тесту:

За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?

Варіанти відповідей на тест:
  • коштів державного бюджету

  • коштів державного бюджету України та інших джерел, які визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України

  • коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу

  • коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ