Питання до тесту:

Яким категорія персоналу фонд заробітної плати визначається згідно з посадовими окладами шляхом множення місячного окладу кожної групи працівників на кількість місяців за рік і на кількість працівників у групі:

Варіанти відповідей на тест:
  • фонд заробітної плати апарату управління;

  • фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців;

  • фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників;

  • фонд заробітної плати керівників та робітників.