Питання до тесту:

На кого НЕ поширюється дія Закону України “Про державну службу”?

Варіанти відповідей на тест:
  • на державних службовців органів прокуратури

  • на службовців Національного банку України

  • на державних службовців органів військового управління

  • на державних службовців закордонних дипломатичних установ України