Питання до тесту:

Залежно від чого посади державної служби поділяються на категорії?

Варіанти відповідей на тест:
  • порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців

  • порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та відповідальності державних службовців

  • порядку призначення, компетенції і необхідних для виконання повноважень кваліфікації та професійної компетентності державних службовців

  • характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців