Питання до тесту:

Товари промислового призначення – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • товари, які прямо чи опосередковано використовуються у виробництві інших товарів

  • товари, придбані для подальшого перепродажу

  • товари та послуги, використання яких вирішує проблеми споживачів

  • товари, на пошук і придбання яких споживач витрачає значні зусилля.