Питання до тесту:

Обов'язковій державній експертизі підлягають:

Варіанти відповідей на тест:
  • А) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів;технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

  • Б) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

  • В) проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та звіти з експертної грошової оцінки земельної ділянки;проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць; проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон.