Питання до тесту:

За терміном обігу фінансових активів виділяють

Варіанти відповідей на тест:
  • валютний ринок та ринок капіталів

  • ринок капіталів та ринок грошей

  • ринок фінансових послуг та ринок грошей

  • ринок капіталів: власного та позикового