Питання до тесту:

Основними напрямами нагляду за діяльністю фінансових установ на ринку фінансових послуг згідно із законодавством України є додержання встановлених критеріїв та нормативів щодо:

Варіанти відповідей на тест:
  • ліквідності; платоспроможності; якості активів та ризиковості операцій; якості систем управління та управлінського персоналу; додержання правил надання фінансових послуг

  • ліквідності; капіталу та платоспроможності; якості активів та ризиковості операцій; прибутковості; якості систем управління та управлінського персоналу; додержання правил надання фінансових послуг

  • ліквідності; капіталу та платоспроможності; якості активів та ризиковості операцій; якості систем управління та управлінського персоналу; додержання правил надання фінансових послуг