Питання до тесту:

Фінансова послуга — це операції:

Варіанти відповідей на тест:
  • з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів

  • з купівлі-продажу фінансових активів з метою одержання прибутку на курсовій різниці чи у вигляді комісійних

  • з управління фінансовими активами за договорами довірчого управління

  • з метою збільшення реальної вартості фінансових активів.