Питання до тесту:

Портфель фінансових послуг — це:

Варіанти відповідей на тест:
  • сукупність операцій з фінансовими активами в сфері фінансового обслуговування населення

  • сукупність фінансових послуг, які фінансовий посередник надає клієнтам

  • сукупність фінансових активів, які фінансовий посередник трансформує в процесі своєї діяльності та надає клієнтам з метою отримання прибутку

  • сукупність операцій з фінансовими активами, що здійснює фінансовий посередник в інтересах третіх осіб з метою отримання прибутку