Питання до тесту:

Фінансовий продукт — це:

Варіанти відповідей на тест:
  • форма представлення фінансової послуги на ринку

  • комплекс взаємопов'язаних фінансових послуг та операцій, спрямованих на задоволення потреб клієнтів

  • результат діяльності фінансових посередників з трансформації фінансових активів

  • сукупність фінансових послуг та операцій, пропонованих фінансовим посередником на ринку