Питання до тесту:

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації (ЕМЕ) з метою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Однією із вимог, які передбачають надійність системи медичної еваку-ації є її безперервність, яка означає:

Варіанти відповідей на тест:
  • Забезпечення медичного нагляду, невідкладної допомоги та догляду за поране-ними під час евакуації

  • Доставку поранених (уражених) на відповідні ЕМЕ з метою надання медичної допомоги у встановлені терміни

  • Проведення медичної евакуації 24 години на добу

  • Проведення медичної евакуації за будь-яких погодних умов, на любій місцевості, за будь-яких умов оперативної, бойової та медико-тактичної обстановки

  • Застосування єдиних організаційних принципів і клінічних протоколів

Інші тести по цій темі:Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право: