Питання до тесту:

Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи медичної евакуації з ме-тою своєчасного і повного надання необхідної медичної допомоги та лікування. Проведення яких заходів передбачається в комплексі тактичної медичної евакуа-ції?

Варіанти відповідей на тест:
  • Транспортування поранених (уражених) з передових до наступних закладів охо-рони здоров’я, розташованих поза районом бойових дій у межах оперативної зони

  • Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до цивільних лікувальних закладів

  • Винесення (вивіз) поранених (уражених) з поля бою та їх транспортування до першого розгорнутого медичного підрозділу, розташованого в районі бойових дій

  • Транспортування поранених (уражених, хворих) за межі районів бойових дій до закладів охорони здоров’я, де їм буде надано вичерпну медичну допомогу та проведено лікування до повного одужання

  • Транспортування поранених (уражених) із лікувальних закладів першого рівня медичного забезпечення до лікувальних закладів другого рівня

Інші тести по цій темі:Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Медична евакуація - сукупність організаційних, медичних та техніч-них заходів щодо виносу (вивозу) поранених (уражених) з поля бою та транспор-тування їх з одночасним медичним супроводом на етапи...Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право: