Питання до тесту:

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії проходить такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60—70-х рр. ХІХ ст. сприяли:

Варіанти відповідей на тест:
  • завершенню промислового перевороту і початку індустріалізації

  • завершенню індустріалізації та початку монополізації

  • завершенню монополізації

  • початку промислового перевороту
Інші тести по цій темі: