Питання до тесту:

Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком? Виберіть правильну відповідь

Варіанти відповідей на тест:
  • Навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені, навчання залежить від розвитку, веде за собою розвиток, але в свою чергу, сам розвиток стимулюється навчанням

  • Навчання повною мірою визначається розвитком, рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання, але навчання не впливає на розвиток

  • Розвиток визначає успіх навчання, але розвиток незалежний від навчання; протікання та рівень розвитку визначається завчасно біологічними факторами