Питання до тесту:

Фактичний запас платоспроможності страховика – це його:

Варіанти відповідей на тест:
  • страхові резерви

  • брутто-активи

  • власний капітал

  • нетто-активи