Питання до тесту:

Як зміна обсягу реалізації продукції впливає на відхилення валового прибутку від реалізації звітного року від валового прибутку попереднього року, визначають, порівнюючи ... .

Варіанти відповідей на тест:
  • прибуток від реалізації звітного року за цінами, структурою і собівартістю попереднього року з прибутком від реалізації за попередній рік

  • фактичний прибуток від реалізації за звітний рік за цінами, структурою і собівартістю звітного року з прибутком від реалізації звітного року за цінами, структурою і собівартістю попереднього року

  • фактичний прибуток від реалізації за звітний рік із фактичним прибутком від реалізації попереднього року

  • правильної відповіді немає

Інші тести по цій темі:Як зміна обсягу реалізації продукції впливає на відхилення валового прибутку від реалізації звітного року від валового прибутку попереднього року, визначають, порівнюючи ... .Щоб визначити, як зміна собівартості продукції та асортиментно-структурні зрушення впливають на відхилення фактичного прибутку від реалізації продукції звітного року від аналогічного показника...Для яких державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, є...Зміна обсягу реалізації продукції, структурні зрушення у складі реалізованої продукції, зміна собівартості продукції, зміна цін впливають на відхилення ... прибутку.Рентабельність окремих видів продукції (робіт,послуг) визначається як відношення …