Питання до тесту:

Укажіть основні пункти маніфесту Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Варіанти відповідей на тест:
  • право на створення української преси

  • право на створення університету з українською мовою навчання

  • громадянські свободи (слова, совісті, зібрань і спілок)

  • запровадження Державної думи як законодавчого органу імперії

  • запровадження українського парламенту

  • особиста недоторканність

  • втономія України