Питання до тесту:

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

Варіанти відповідей на тест:
  • Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

  • Оприлюднення Емського указу 1876 р.

  • Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

  • Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.