Питання до тесту:

Який ринок характеризується наявністю великої кількостю продавців, які виробляють стандартизовану продукцію та покупців на ринку?

Варіанти відповідей на тест:
  • ринок чистої конкуренції;

  • олігополістичний ринок;

  • вільний ринок;

  • товарний ринок