Питання до тесту:

Яке визначення найточніше розкриває суть ринку як економічної категорії?

Варіанти відповідей на тест:
  • Ринок – це місце, де люди обмінюються продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва.

  • Ринок – це механізм, який зводить покупців і продавців певних товарів і послуг.

  • Ринок – це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями щодо купівлі-продажу товарів і послуг і механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва

  • Ринок – це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і відбуваються відповідно до законів товарного ви-робництва

Інші тести по цій темі: