Питання до тесту:

Які дії має вчинити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду відповідних пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей?

Варіанти відповідей на тест:
  • повідомити протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовити претенденту у призначенні (обранні) на посаду

  • повідомити протягом семи робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовити претенденту у призначенні (обранні) на посаду

  • негайно повідомити про виявлений факт правоохоронні органи та відмовити претенденту у призначенні (обранні) на посаду

  • повідомити протягом одного робочого дня про виявлений факт правоохоронні органи та відмовити претенденту у призначенні (обранні) на посаду