Питання до тесту:

Найбільш індустріально розвинені країни мають шанс вижити за рахунок накопичення в своїх стратегічних резервах максимальної кількості ресурсів. Їх населення буде процвітати, у той час як решту людства буде поставлено на межу фізичного виживання – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • «концепція соціально-етичного маркетингу»

  • «концепція індустріального маркетингу»

  • «концепція екологічного маркетингу»

  • «концепція зoлотого мільяpдy»