Питання до тесту:

Виберіть варіант залежності, що відображає закон попиту:

Варіанти відповідей на тест:
  • обернена залежність ціни товару від попиту

  • обернеа залежність величини попиту від ціни товару

  • обернено-пропорційна залежність попиту від ціни товару

  • обернено-пропорційна залежність величини попиту від ціни товару