Питання до тесту:

Які зміни вимірюють показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом?:

Варіанти відповідей на тест:
  • процентну зміну обсягу попиту вздовж кривої попиту на товар;

  • проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні доходу на 1%.

  • процентне зміщення кривої попиту під впливом відповідного нецінового чинника;

  • проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні його ціни на 1%;