Питання до тесту:

У чому полягає сутність фінансів підприємства?

Варіанти відповідей на тест:
  • фінанси підприємства – це грошова сума, яка зберігається в касі бухгалтерії підприємства

  • фінанси підприємства – це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банках

  • фінанси підприємства – це сукупність грошових ресурсів, що використовуються для обслуговування виробничо-господарської діяльності.