Питання до тесту:

В чому полягає метод біологічного очищення стічних вод?

Варіанти відповідей на тест:
  • метод біологічного очищення полягає в процесі фільтрації вод через ґрунт;

  • метод біологічного очищення полягає в закачуванні стічних вод під землю;

  • метод біологічного очищення полягає в хлоруванні в спеціальних відстійниках.