Питання до тесту:

Прийнятність фінансової послуги визначається як:

Варіанти відповідей на тест:
  • здатність фінансової послуги задовольнити в повному обсязі вимоги споживачів

  • характеристика фінансової послуги з огляду на її відповідність потребам клієнтів

  • характеристика фінансової послуги з огляду на її відповідність фінансовому стану клієнта

  • варіанти а), б)