Питання до тесту:

       У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?

Варіанти відповідей на тест:
  • у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону

  • у разі вчинення правочинів між банками, не зареєстрованими в Україні

  • у разі проведення разової фінансової операції з встановленням ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищую суму, визначену законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

  • у разі проведення разової фінансової операції з встановленням ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи не перевищує суму, визначену законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»