Питання до тесту:

Процес амортизації основних засобів можна охарактеризувати як:

Варіанти відповідей на тест:
  • вихід з ладу окремих об'єктів основних засобів підприємства

  • перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної продукції

  • списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних засобів

  • відшкодування витрат на ремонт основних засобів з прибутку підприємства