Питання до тесту:

Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховують як відношення вартості основних засобів, введених у звітному році, до:

Варіанти відповідей на тест:
  • вартості засобів на кінець року

  • вартості основних засобів, що вибули

  • вартості засобів на початок року

  • середньорічної вартості основних засобів