Питання до тесту:

Вказати ефективну систему удобрення овочевих культур:

Варіанти відповідей на тест:
  • рядкове і підживлення

  • основне і рядкове

  • тільки підживлення

  • основне, припосівне і підживлення з використанням органічних добрив