Питання до тесту:

Вказати систему удобрення цукрових буряків:

Варіанти відповідей на тест:
  • припосівне і підживлення

  • основне і підживлення

  • основне і рядкове

  • основне, припосівне і підживлення