Питання до тесту:

У Харкові та в містах Північно-Східного економічного району розташовано кілька підприємств тракторобудування. Який чинник зумовив високу концентрацію підприємств цієї галузі в районі?

Варіанти відповідей на тест:
  • сільськогосподарська спеціалізація цього економічного району

  • сировина, вироблена на розташованих у районі металургійних комбінатах

  • можливості кооперування виробників деталей з основним підприємством

  • зосередження в районі основних споживачів продукції цієї галузі