Питання до тесту:
       Які правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною?
Варіанти відповідей на тест:
  • визнається судом недійсним. Довіритель не має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними

  • визнається судом недійсним. Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними

  • визнається судом нікчемним. Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними

  • визнається судом недійсним. Довіритель має право вимагати від свого представника та другої сторони солідарного відшкодування збитків та моральної шкоди, що завдані йому у зв'язку із вчиненням правочину внаслідок зловмисної домовленості між ними