Питання до тесту:

Яке з цих тверджень є правильним:

Варіанти відповідей на тест:
  • після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен у будь-якому разі забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження

  • після призначення справи до судового розгляду головуючий може на власний розсуд вирішити питання про забезпечення учасникам судового провадження можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження

  • після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання

  • після призначення справи до судового розгляду головуючий може на власний розсуд вирішити питання про забезпечення учасникам судового провадження можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження за наявності клопотання від них