Питання до тесту:

Які існують дві обов’язкові умови кримінальної відповідальність за злочинну бездіяльність?

Варіанти відповідей на тест:
  • Право вчинити певну дію та передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків.

  • Нормативний припис діяти в конкретних умовах та настання суспільно небезпечних наслідків.

  • Обов’язок діяти певним чином та наявність реальної можливості діяти таким чином.

  • Наявність реальної можливості діяти та усвідомлення можливості діяти в такий спосіб