Питання до тесту:

Укажіть, чим визначається довжина варіаційного ряду:

Варіанти відповідей на тест:
  • впливом регуляторних генів

  • здатністю певного алеля до мутаційних змін

  • впливом умов довкілля

  • впливом позаядерних генів