Питання до тесту:

Що таке вибіркові ряди переважних чисел і як вони утворюються?

Варіанти відповідей на тест:
  • вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з ряду нормальних лінійних розмірів кожного n-го елемента ряду, який вказаний в позначенні вибіркового ряду

  • вибіркові ряди утворюються шляхом обмеження тільки нижньої межі рядів Ренара R5, R10, R20, R40

  • вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з ряду Ренара R10 першого і останнього елементів ряду

  • вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з основних рядів Ренара R5, R10, R20, R40 кожного n-го елемента ряду, який вказаний в позначенні вибіркового ряду