Питання до тесту:

Система формування фінансової політики підприємства щодо напрямів його фінансової діяльності має такі складові:

Варіанти відповідей на тест:
  • управління інвестиціями

  • всі вище перелічені

  • управління прибутком підприємства

  • управління страховим ринком

  • управління фінансовим ринком

  • управління капіталом