Питання до тесту:

З чим був пов'язаний розклад західноєвропейського феодалізму?

Варіанти відповідей на тест:
  • екстенсивними формами господарювання

  • спеціалізацією ремесла до рівня мануфактурного поділу праці

  • відносна рівність та відсутність соціальної диференціації

  • прогресивний розвиток натурального господарства