Питання до тесту:

Якими мають бути дії державного службовця під час відсторонення його від виконання посадових обов’язків?

Варіанти відповідей на тест:
  • державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження

  • державний службовець зобов’язаний дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки

  • державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці та сприяти проведенню розслідування

  • державний службовець зобов’язаний перебувати на території України