Питання до тесту:

Які ознаки має розвиток первісного суспільства?

Варіанти відповідей на тест:
  • відсутність приватної власності, експлуатації, класів і держави

  • колективне привласнення природних ресурсів і результатів виробництва

  • усі відповіді правильні

  • низькі темпи розвитку продуктивних сил і повільне вдосконалення їх