Питання до тесту:

Науково-технічна революція – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • якісно новий стан в перетворенні матеріальної основи суспільства

  • якісно новий стан в організації виробництва

  • механізація і автоматизація виробництва

  • застосування діючих технологій, обладнання у виробництві