Питання до тесту:

Що є характерним для моделі „домінуючої фірми" (квазімонополії):

Варіанти відповідей на тест:
  • домінуюча фірма визначае обсяг випуску і ціну за правилом МR = МС, а решта фірм визначають ціну за принципом „граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми";

  • домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС - Р, а інші фірми визначають ціну за правилом МR. = МС;

  • домінуюча фірма встановлює ціну тільки для себе, інші фірми можуть ігнорувати її и встановлювати ціну самостійно, кожна для себе;

  • домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС > Р, а інші фірми за правилом МR = МС.