Питання до тесту:

Що характеризує ізокосту ?;

Варіанти відповідей на тест:
  • це лінія однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;

  • це лінія незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;

  • це лінія незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;

  • всі відповіді неправильні.