Питання до тесту:

У територіальній структурі господарства Німеччини помітні великі диспропорції:

Варіанти відповідей на тест:
  • більшість великих промислових об’єктів сконцентровано на заході - у Прирейнському районі.

  • домінуючу роль у виробництві промислової продукції та послуг відіграє столична агломерація.

  • найбільш економічно розвиненими та привабливими для інвестиції є східні землі.

  • основні виробничі потужності розташовані на півночі країни у приморській зоні.