Питання до тесту:

Чим майоліка відрізняється від гончарних виробів? 

Варіанти відповідей на тест:
  • Виготовляється із кольорової випаленої легкоплавкої глини. 

  • . Структурні елементи на зламі черепка добре помітні. 

  • Виготовляється із кольорової випаленої глини з великим пористим черепком, вкритим поливою.

  • Структурні елементи на зламі черепка ледь помітні.